Uudised ja uudiskirjad

Uudiseid Via Ikla bistroost

Käesolevaga teatame Teile, et alates 1.novembrist 2018.a on Sevenoil Est OÜ kõik Via Ikla bistroo (Ikla, Häädemeeste vald, 86005 Pärnumaa; Merike Visnak tel 5145696) ettevõtlusega seotud lepingujärgsed nõuded ja kohustused üle andnud Toomemaa OÜ-le.
Sevenoil Est OÜ tänab meeldiva koostöö eest!